Cognitieve- en gedragstherapie​

In mijn praktijk maak ik onder andere gebruik van de combinatie cognitieve- en gedragstherapie (afgekort CGT). CGT leert mensen via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. CGT is een vorm van psychotherapie die bewezen effectief is. Bovendien is CGT in de meeste richtlijnen de (eerste) voorkeursbehandeling voor psychische problemen. Zelfs boven gebruik van psychofarmaca (medicatie).  

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Dat heeft veel negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoeken wij of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar.  

De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die je hanteert bij een emotioneel probleem. Wanneer inderdaad blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken wij samen uit welke manier van denken meer geschikt is en passend bij jouw situatie. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maak ik gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. 

In de gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe je handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.  

Binnen gedragstherapie brengen wij eerst het problematische gedrag in kaart en de omstandigheden waarin die voorkomen. Vervolgens help ik je om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen gedaan en krijg je ‘huiswerk’ mee. Samen inventariseren we het problematisch gedrag en bedenken en oefenen we nieuw, beter passend gedrag. 

Bron: www.vgct.nl

Ben je na het lezen van de informatie nieuwsgierig geworden, neem dan gerust contact met mij op.

Contact

Wens je contact met mij op te nemen, vul dan onderstaand formulier in, mail naar info@praktijk-tvm.nl of bel naar 06 81461080