Praktische informatie

De praktijk is op donderdag en vrijdag geopend. Op andere dagen is de praktijk telefonisch niet bereikbaar. Wil je teruggebeld worden, spreek dan een voicemail in met tijden waarop je op donderdag of vrijdag bereikbaar bent.

Telefoonnummer: 06 81461080

Emailadres: info@praktijk-tvm.nl

 

Locatie
De behandelsessies (die doorgaans 45 minuten duren) vinden wandelend in het Delftse hout plaats. Voorafgaande onze afspraak, spreken we telefonisch af waar we elkaar treffen. Dit zal een andere plek zijn dan waar ik mijn vorige client gedag zeg. Bij heel slecht weer kunnen we besluiten via beeldbellen af te spreken. Dit kan via uw 1nP elektronisch dossier.
Tevredenheid

Uiteraard is mijn streven dat je tevreden bent over je behandeling en hoor ik graag terug over je ervaringen. Hoewel ik met zorgvuldigheid te werk ga, kan het zijn dat er onverhoopt onvrede bij jou ontstaat of een klacht. Als dit het geval is, wil ik je uitnodigen dit met mij te bespreken. Dit geldt ook voor twijfels over de invulling van de behandeling of andere zaken. Samen kijken we naar een passende oplossing. Als we er onderling niet uitkomen, dan is het mogelijk om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris. Hij kan tussen ons bemiddelen of je probleem voorleggen aan de klachtencommissie.

Voor de behandelingen die via 1nP lopen, is er een regeling voor feedback, klachten en klantsignalen. Zie voor meer informatie Klachten en Klantsignalen – 1np.nl

Kwaliteit statuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat ik aangesloten ben bij 1nP hanteer ik het volgende kwaliteitsstatuut

Privacy

Alle informatie over hoe 1nP en ik vertrouwelijk omgaan met uw gegevens kunt u terug vinden op: Privacy – 1np.nl